Menighedsrådsvalg

Kirkeministeriet har oplysninger om menighedsrådsvalg. Næste menighedsrådsvalg finder sted i 2024.

 

Menighedsrådsvalg 2020

Nyborg Menighedsråd konstituerede sig ved et menighedsrådsmøde den 26. november 2020.

Konstitueringen for Nyborg Menighedsråd blev således:

Formand: Torben Hårbøl
Næstformand: Dorit Myltoft
Kirkeværge: Erik Sørensen
Kontaktperson til personalet: Lisbeth Jørgensen
Valgt kasserer: Vagn Høngaard

Til udvalgene valgtes:

Forretningsudvalget:
Torben Hårbøl, Dorit Myltoft, Hans Broch-Mikkelsen, Vagn Høngaard, Per Jørgensen, Erik Sørensen

Kirkegårdsudvalget:
Hans Broch-Mikkelsen, Lene Bolling, Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Bent Laursen, Bjarne Skov

Præstegårdsudvalget:
Dorit Myltoft, Mogens Blidegn, Bettina Horn, Tommy Rolf Martens

Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Bodil Hårbøl, Camilla Gausdal, Bent Laursen, Erik Sørensen + præsterne og organisterne

Juleuddelingsudvalget:
Mogens Blidegn, Lene Bolling, Camilla Gausdal

Udvalgene konstituerer sig på førstkommende udvalgsmøde.

Menighedsrådsvalg 2020


Da der ikke er indkommet andre kandidatlister inden fristens udløb end den, der blev valgt på valgforsamlingen, er resultatet af valgforsamlingen den 15. september gældende.


Resultat af valgforsamlingen i Nybog Sogn tirsdag den 15. september 2020

Der blev valgt 15 kandidater til Nyborg Menighedsråd for perioden 2020-2024.

Opstillede og valgte kandidater i 1. afstemningsrunde:

Kandidatens navn 
1.Bettina Horn (57 stemmer)
2. Lisbeth Jørgensen (43 stemmer)
3. Bodil Åes Hårbøl (43 stemmer)
4. Dorit Myltoft (41 stemmer)
5. Erik Sørensen (41 stemmer)
6. Lene Bolling (37 stemmer)
7. Torben Åes Hårbøl (35 stemmer)
8. Camilla Fibiger Gausdal (34 stemmer)
9. Per Niels Jørgensen (31 stemmer)
10. Hans Christian Broch-Mikkelsen (30 stemmer)
11. Vagn Høngaard (29 stemmer)
12. Tommy Rolf Nielsen Martens (21 stemmer)
13. Bent Vagn Laursen (20 stemmer)
14. Mogens Heldbjerg Blidegn (14 stemmer)
15. Bjarne Skov (12 stemmer)

 

Efter valg af menighedsrådet er der foretaget valg af stedfortrædere:

Opstillede og valgte stedfortrædere:

Kandidatens navn
1. Ulla Krogsgaard (52 stemmer)
2. René Kaaber (47 stemmer)
3. Annemarie Muurholm Kaack (45 stemmer)
4. Erling Jarner Olsen (27 stemmer)
5. Erik Juul (23 stemmer)
6. Grete Høyrup Lauridsen (18 stemmer)

 

Orientering om afstemningsvalg

Indleveres der yderligere en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020, udløser det afstemningsvalg.

Kandidatlisten kan indleveres på kordegnekontoret i åbningstiden eller til formand for valgbestyrelsen Lisbeth Jørgensen, Møllervangen 192, tlf. 2235 0055.

Regler om afstemningsvalg og formular til kandidatliste kan findes i Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.