Vedtægter

Vedtægter for kirkegården er beskrevet i et regulativ. Vedtægterne indeholder bl.a. regler for gravsteders erhvervelse, fornyelse og nedlæggelse. Vedtægterne indeholder også regler for gravstedernes indhegning, anlæg, beplantning, gravminder og vedligeholdelse. Vedtægterne er opdelt i regler, der gælder hele kirkegården, og regler for de enkelte afdelinger.

For hele kirkegården gælder:

 

For kistegravsteder gælder:

 

For kiste- og urnegravsteder i plæne på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For kistegravsteder i Rhododendronhaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For kiste og urnegravsteder i parkafdelingen på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i anonym fællesplæne på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i plæne med og uden liggesten på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i afd. U6 på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i stor urnegård afd. 7 på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder med hæk i afd. 7 på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i lille urnegård og afd. 10 på Nyborg Kirkegård og afdeling U på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i bed med guldjordbær på Nyborg Kirkegård:

 

For urnegravsteder i Rhododendronhaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i Staudehaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i Kildespringshaven på Nyborg Kirkegård gælder:

 

For urnegravsteder i Ginkgohaven på Nyborg Kirkegård gælder:

For urnegravsteder i Kirsebærhaven på Nyborg Kirkegård gælder:

For gravsteder i børneafdelingen på Nyborg Kirkegård gælder:

 

Samarbejde med andre kirkegårde

Nyborg Kirkegårde varetager drift og administration af kirkegårdene ved Ørbæk og Refsvindinge kirker. For samarbejdet gælder følgende vedtægter:

 


Nyborg Kirkegårde varetager også drift og administration af kirkegårdene i Frørup og Taarup. For samarbejdet gælder følgende vedtægt:

Nyborg Kirkegård varetager drift og administration af kirkegårdene ved Kerteminde og Drigstrup Kirker. For samarbejdet gølder følgende vedtægter: