Om Nyborg Assistenskirkegård

Assistens Kirkegård luftfoto

Kirkegårdens areal er 35.000 m2. Nord for kirkegården ligger plantagen. Indgang til kirkegården er fra Vestergade (vis på kort).

Nyborg Assistenskirkegård, af nyborgensere kaldet den ny kirkegård, blev anlagt 1924–25 og blev taget i brug i 1928.

Omkring 1920 kunne man se, at der i nær fremtid ville blive mangel på plads til begravelse på Nyborg Kirkegård. I februar 1922 fik Nyborg Kirkebestyrelse kirkeministeriets tilladelse til at ekspropriere 8 ha jord til en ny kirkegård. Jorden tilhørte stamhuset Juelsberg, der ikke var interesseret i at sælge. Der var strid om prisen, men efter en syns- og skønsforretning i marts 1923 blev prisen fastlagt til 46.000 kr.

Opgaven med indretning af kirkegården blev tildelt stadsgartneren i Århus. Resultatet var en plan over et overdådigt anlæg på tæt ved de 80.000 m2.

Assistenskirkegård oprindelig plan


Kun en mindre del af planen blev gennemført. Kirkegården blev indrettet med to store gravanlæg på hver side af en trekantet indgangsplæne, der var omgivet af brede veje. Symmetrien var udtalt, og gravanlæggene blev indrettet med lange lige gange, hvor gravstederne var placeret i rækker side om side. Indgangsportalen til kirkegården består af en klassisk portalindgang i hvidkalket murværk tegnet af arkitekten August Colding. Kirkegårdens areal udgør 35.000 m2.

Indgangsportal - Foto: Nicolai Godvin

Parkkirkegården

Igennem årene er der lavet forskellige omrokeringer, og i 1998 blev den ene halvdel af kirkegården lagt om til parkkirkegård med mange træer. Parkkirkegården kan benyttes til både kistegravsteder og urnegravsteder. Se mere om kirkegårdens indretning på siden Gravsteder.

Oprindeligt var den del af assistenskirkegården udlagt til mere end 1.200 gravpladser. Da afdelingen i 1999 blev omlagt til parkkirkegård valgte man at bevare lindehækken mod nord, en række ældre søjleelm mod øst samt en række stynede lind mod vest. Derudover har man beplantet afdelingen med en tredjedel arter af røn, en tredjedel arter af birk samt den sidste tredjedel med arter af tjørn. Oprindeligt blev afdelingen omtalt som en skovkirkegård, men i dag omtales området som parkkirkegården.

Afdelingen er desuden lagt ud i græs, og stierne, som er anlagt ud fra de tilbageværende gravsteder, som ikke berøres, er udlagt i et ganske andet system end det gamle med rette linjer. De er placeret, så man får en god oplevelse ved at færdes i det ret store område. Alle gravsteder i parkkirkegården er østvendte, og der er ingen hække omkring dem.

Rhododendronhaven

Området mod Vestergade gennemgik i 2013–2014 en kraftig renovering.
En stor del af den oprindelige stedsegrønne beplantning blev ryddet, og der blev etableret store rhododendronbede omkranset af en staudebeplantning. Flere af de gamle træer blev stående som overstandere, og der blev plantet nye træer, som med tiden kan tage over. I afdelingen mod øst er der indrettet både kiste- og urnegravsteder. I afdelingen mod vest er der indrettet anonyme urnegravsteder.

Se mere om Nyborg Assistenskirkegårds indretning på siden om Gravsteder.

Brug vores gravstedssøger for at finde dine afdøde slægtninge på Nyborg Assistenskirkegård.

Krigsmindesmærker og frihedskæmpergrave på Nyborg Assistenskirkegård.