Lokaleleje

Ved forespørgsler om enkeltstående lån eller leje af kirkens lokaler rettes henvendelse til menighedsrådsformanden, hvorefter sagen behandles i Nyborg Menighedsråds forretningsudvalg, som holder møde en gang om måneden. Forespørgslen skal derfor indsendes i god tid før den ønskede dato.