Korsbrødregården

Adresse: Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg (vis på kort)

Korsbrødregården og kirkens tårn

Der har aldrig været noget kloster i Nyborg, men i stedet havde johanniterordenens kloster i Antvorskov ved Slagelse et hus i Nyborg – kaldet Korsbrødregården – hvor der dog aldrig har været ført et egentligt klosterliv.

Korsbrødregården er et af Danmarks ældst bevarede verdslige huse. Hjørnehuset blev opført i perioden 1425–30 af Steen Basse, som var kongens lensmand på Nyborg Slot. Ifølge skriftlige kilder købte Steen Basse i 1422 en ejendom på det sted, hvor Korsbrødregården ligger, og ifølge dendrokronologiske undersøgelser af nogle af de originale tagspær, er træet, som er brugt, fældet i 1420’erne. Arkitektoniske og stilistiske træk ved huset tyder også på, at huset er bygget i den periode. Under huset er der en hvælvet kælder, kaldet Munkekælderen. Lensmand Steen Basse skænkede i 1441 gården til Antvorskov Kloster.

Efter reformationen kom gården i kongens, Christian den 4.s, eje. Han solgte den omkring 1613 til rigets skriver, Anders Hansen Scheffer, som lod den svungne renæssancegavl bygge til erstatning for de oprindelige kamtakker. Han byggede også den del af Korsbrødregården, som ligger mod syd langs med Adelgade.

Den senere tilbygning langs med Korsbrødregade mellem den gamle del af Korsbrødregården og hen til præstegården er kommet til omkring 1650 efter rådmand Jens Madtzens overtagelse af huset.

I dag ejes huset af Nyborg kirke, som bruger den til kontorer, mødelokaler, mange af kirkens aktiviteter og mindre arrangementer samt til konfirmandundervisning. På første sal ligger Kerteminde-Nyborg Provstis kontorer, og ud mod Adelgade ligger Kordegnekontoret.

 

Bog om Korsbrødregården

I oktober 2015 udkom en lille bog om Korsbrødregården, som er udgivet i et samarbejde mellem Østfyns Museer og Nyborg Menighedsråd. Forfatter er Claus Frederik Sørensen, museumsinspektør ved Nyborg Slot; med historisk indledning ved Janus Møller Jensen, afdelingsleder ved Nyborg Slot. Bogen fortæller om hele bygningskompleksets historie, dvs. både Korsbrødregården og  præstegården, og om det levede liv, der har fundet sted i disse bygninger.

Bogen koster 100 kr. og kan købes på Kordegnekontoret, hos boghandleren og i museumsbutikken ved Østfyns Museer.

Bog Korsbrødregården

Korsbrødregården: "Sankt Hans Gård" - 600 års Nyborghistorie / af Claus Frederik Sørensen; historisk indledning: Janus Møller Jensen. - Red. Kurt Risskov Sørensen. - Nyborg: Østfyns Museer, 2015. - 81 sider: ill. (farver)

Copyright: Østfyns Museer, Nyborg Kirke og forfatteren
Omslagsfoto: Flemming Wedell

ISBN 978-87-92920-37-8: indb.: kr. 100,00