Indmeldelse i folkekirken

De fleste af kirkens medlemmer er blevet indmeldt ved, at deres forældre har fået dem døbt efter fødslen eller på et senere tidspunkt. Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er blevet døbt, og man kan kun være medlem af én kirke. Der er forskellige regler for indmeldelse, alt efter om man i forvejen har været medlem af en anden kirke, eller om man tidligere har været udmeldt af kirken.

Kontakt kordegnekontoret eller en af præsterne, hvis du ønsker at melde dig ind.