Dåb og navngivning

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Hvis barnet bliver døbt senest 6 måneder efter fødslen, finder navngivelsen sted ved dåben. Forældre, som ønsker at få deres barn døbt, eller voksne, som selv ønsker at blive døbt, skal henvende sig til en præst eller kordegnekontoret i det sogn, hvor de ønsker, at dåben skal finde sted. I Nyborg rettes henvendelse til Kordegnekontoret.

Listerne over godkendte navne findes hos Ankestyrelsen. 

Navngivning ved dåb:

Skal barnet døbes, henvender man sig i Nyborg til Kordegnekontoret og aftaler tidspunkt for dåben, som normalt finder sted ved en højmesse. Ud over barnets navn oplyses navne og adresser på mindst to og højst fem vidner (faddere), som skal være døbt i den kristne tro. Ved dåben skal mindst to faddere ud over forældrene være til stede. (Man kan godt være fadder ude at være til stede.) Omkring en uge før dåben træffer præsten aftale med forældrene om dåbssamtale. Efter dåben modtager forældrene en fødsels- og dåbsattest. Læs mere navngivning hos Kirkeministeriet.

Navngivning uden dåb:

Navngivning uden dåb foretages så vidt muligt digitalt på borger.dk - klik herunder

Billede med link til borger.dk

Den digitale blanket udfyldes og signeres. Hvor der er fælles forældremyndighed, skal blanketten signeres af begge forældre, jf. vejledning på borger.dk

Bopælssognet (v. kordegnekontoret) modtager herefter den digitale anmeldelse om navngivning og foretager den nødvendige sagsbehandling. Når navngivningen er på plads, modtager forældrene en fødsels- og navneattest.

Dåb af større børn

Børn, der ikke er blevet døbt efter fødslen, kan døbes, hvis forældrene ønsker det, f.eks. forud for konfirmation; fra 12 år kræves også samtykke fra barnet. Ret henvendelse til præsten eller Kordegnekontoret. Se også siden om indmeldelse i folkekirken. Flere oplysninger findes hos Kirkeministeriet.

Dåb af voksne

En voksen kan døbes, hvis han eller hun ikke tidligere er blevet det. Ret henvendelse til præsten eller Kordegnekontoret. Se også siden om indmeldelse i folkekirken. Flere oplysninger findes hos Kirkeministeriet.