Gravsteder på Nyborg Kirkegård

Om generelle overvejelser vedr. valg af gravstedsform, se siden om Valg af gravsted.

Urnegravsteder på Nyborg Kirkegård

Urnegravsteder med hæk

Urnegravsteder kort Urnegravsted

 

På det traditionelle urnegravsted har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravstederne er ca. 1,8 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er indrammet af hæk på de tre sider og en stålkant på forsiden.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.
Der skal forud betales for vedligeholdelse af hækkene i brugsperioden, hvilket er obligatorisk.

Urnegravsteder i afdeling 10

Agdeling 10 kort Urnegravsted afdeling 10

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er placeret omkring en firkantet beplantning af buksbom. Der er ingen adskillelse til nabogravstederne.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside som maksimalt måler 55 × 48 cm.

Gravstederne må ikke belægges med sten af nogen art, og beplantningen skal holde sig inden for gravstedet og med en højde, der er lavere end den bagvedstående buksbombeplantning.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Urnegravsteder i plæne med liggesten

Plæne med liggesten kort Plæne med gravsten

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Denne type af gravsteder befinder sig i urnegården, langs med alléen ved kapellet og i nærheden af monumentet for de faldne i 1849–1864.

Som gravsten, må der kun anbringes en sleben gravplade med målene 63 x 42 cm i rød Bohus med runde hjørner radius 50. Inskriptionen skal være sort i skrifttypen Optima Bold eller lignende. Skriveskrift og anden udsmykning kan anvendes efter godkendelse i kirkegårdsudvalget.

Oven for gravstenen anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Urnegravsteder i plæne uden liggesten

Plæne uden liggesten, kort gravsted i plæne uden liggesten

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Gravstederne befinder sig i den ende af urnegården, der er nærmest kapellet. Gravstederne er beliggende i rækker mellem gravsteder med liggesten.

Oven for det enkelte gravsted anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Urnegravsteder i staudebed med liggesten

Urnegravsteder i staudebed med liggesten kort Urnegravsted i staudebed med liggesten

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt i et plantebed med guldjordbær med hvide Potentil bagtil. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Gravstederne befinder sig i et aflangt bed mellem lågerne inden for diget langs Vestergade.

Som gravsten må kun anbringes en sleben gravplade 5-kantet i rød Bohus med runde hjørner. Sidelængde 33 cm og 12 cm høj. Inskriptionen skal udføres i skrifttypen Optima Bold eller lignende. Skriveskrift og anden udsmykning kan anvendes efter godkendelse i kirkegårdsudvalget.

Oven for gravstenen anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Urnegravsteder i hesteskoen

Urnegravsteder i hesteskoen kort Urnegravsteder i hesteskoen

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er placeret foran en sammenhængende beplantning af buksbom. Der er ingen adskillelse til nabogravstederne.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside som maksimalt måler 55 × 48 cm.

Gravstederne må ikke belægges med sten af nogen art, og beplantningen skal vælges, så den holder sig inden for gravstedet og med en højde, der er lavere end den bagvedstående buksbombeplantning.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der er ingen ledige gravsteder i dette område det meste af året.

Urnegravsteder på skrænten i urnegården

Urnegravsteder på skrænten i urnegården kort Urnegravsteder på skrænten i urnegården

 

Gravstederne er på 1–1,5 m2. Gravstederne er placeret i de taksbeklædte skråninger i urnegården. I de gravsteder, der er placeret for neden ved gangen, kan der nedsættes 2 urner. I gravstederne for oven, kan der nedsættes 4 urner.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside. På de nederste gravsteder må den maksimalt måle 55 × 48 cm. På de øverste må den måle op til 65 × 48 cm.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der er ingen ledige gravsteder i dette område det meste af året.

 

Urnegravsteder i Kildespringshaven

Urnegravsteder i Kildespringshaven kort Urnegravsteder i Kildespringshaven

 

Gravstederne er på 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter – op til 30 cm høje, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

På gravstederne væk fra bassinet kan der anbringes gravsten, der lejes eller købes af kirkegården. Ved leje eller køb af gravsten leverer kirkegården en bronzeplade med inskription.

På gravstederne mod bassinet er der mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade, som monteres på en jernsokkel i cortenstål.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden, og eventuel leje af vase og gravsten.

 

Urnegravsteder i Ginkgohaven

Urnegravsteder i Ginkgohaven Kort Urnegravsteder i Ginkgohaven

 

Gravstederne er på 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter – op til 30 cm høje, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

På gravstederne er det muligt at anbringe et af tre forskellige typer af gravminder, som erhverves af kirkegården. Der kan anbringes ét gravminde pr. gravsted. Kirkegårdens medarbejdere står for opsætning og nedtagning af gravmindet. De tre typer er: Gravminde bestående af en liggende granitplade, som monteres på en jernsokkel i cortenstål, Gravminde bestående af et egetræskors eller Gravminde bestående af bronzeplader på en træstub.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden, og eventuel leje af vase og gravsten.

 

Urnegravsteder i anonym fællesplæne

Urnegravsteder i anonym fællesplæne Kort Urnegravsteder i anonym fællesplæne

 

Gravstederne befinder sig i området ved Christianslundsvej mellem Kildespringshaven og Ginkgohaven.

Gravstedet kan ikke fornys, når fredningstiden udløber.

Blomster og buketter må kun lægges på blomsterpladsen.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

 

Kistegravsteder på Nyborg Kirkegård

Kistegravsteder med hæk

Kistegravsteder med hæk Kort Kistegravsteder med hæk

 

På det traditionelle kistegravsted har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravpladsen er ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstedet kan bestå af en eller flere gravpladser. I gravstederne kan der også nedsættes urner – også oven på en kiste. Gravstederne er indrammet af hæk, der vedligeholdes og klippes af kirkegården.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der skal forud betales for vedligeholdelse af hækkene i brugsperioden, hvilket er obligatorisk.

 

Børneafdeling på Nyborg Kirkegård

Børneafdeling på Nyborg Kirkegård - Kort Børneafdeling på Nyborg Kirkegård

 

Afdelingen er tiltænkt for tidligt fødte og børn til og med 17 år. Barnets søskende/forældre kan efterfølgende begraves som urne i samme gravsted, hvis det ønskes.

I afdelingen er der gravsteder til kister og til urner.

Gravstederne er udlagt med en beplantning af blomsterløg, stauder og bunddækkende planter, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

I afdelingen er der anbragt et fælles monument, hvorpå det er muligt at få anbragt en stjerne med barnets navn.

Hvis der ønskes et gravminde på gravstedet, må det maksimalt være 40 cm i bredden og 60 cm højt.

For gravsteder i afdelingen skal der forud for hele brugsperioden indbetales et beløb til almindelig vedligeholdelse i henhold til gældende takster.