Segl og logo

Nyborg Kirkes segl

Nyborg Kirkes segl er fra 1667. Feltet i midten bygger på beretningen fra Lukasevangeliet om de to søstre Martha og Maria:

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« (Luk 10,38–42)

I gengivelsen på seglet ses Maria, der rækker sit hjerte frem mod Kristus. Over Maria svæver Helligåndsduen. Den græske tekst imellem dem betyder »Ét [er] fornødent «:

Ἑνὸς χρεία {Henòs chreía}

Under Maria og Jesus ses et skjold, der er opdelt i fire felter, adskilt af et kors. I de to øverste ses lovtavler og en evangeliebog som symbol for hhv. Det Gamle og Det Nye Testamente. I de to nederste felter ses døbefont og kalk som symbol for dåb og nadver, de to sakramenter.

Teksten, der omkranser seglet, er latin for Nyborg Kirkes segl :

SIGILLVM TEMPLI NEOBVRGENSIS

 

Indvielseskors

Som logo, bl.a. her på nyborgkirke.dk, bruges en stiliseret udgave af det indvielseskors (konsekrationskors), der hører til kirkens bevarede kalkmalerier.