Udviklingsplan

Nyborg Kirkegårde

I vinteren 2010–2011 udarbejdede en arbejdsgruppe under kirkegårdsudvalget en udviklingsplan for Nyborg Kirkegård og Nyborg Assistenskirkegård. Udviklingsplanen blev udarbejdet med bistand af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted mdl. maa. Med udviklingsplanen blev der taget stilling til kirkegårdenes udvikling frem mod år 2050.

Med udviklingsplanen er der opstillet en vision for, hvorledes Nyborg Kirkegårde i år 2050 indgår i bybilledet som to attraktive byparker med en spændende udformning. Kirkegårdene skal fungere som oaser, hvor der er mulighed for at nyde stilheden i smukke omgivelser – finde fred til fordybelse. Samtidig skal kirkegårdene tiltrække besøgende på grund af deres historiske, kulturelle og landskabelige særkende.

Udviklingsplanen kan hentes her:

 

I 2014-2015 har en arbejdsgruppe evalueret og revideret denne plan. Med revisionen er der udarbejdet forslag til nye urnegravsteder i området mod Christianslundsvej på Nyborg Kirkegård.

For Nyborg Assistenskirkegård indebærer revisionen en tydeliggørelse af kirkegårdens oprindelige symmetriske plan med en ensartet indramning af kirkegården.

Den reviderede plan er udarbejdet med bistand af landskabsarkitekt Signe Moos fra Moos+Looft Aps, landskabsarkitekter mdl.

Den reviderede udviklingsplan er godkendt af Nyborg provstiudvalg den 16. september 2015.

Den reviderede udviklingsplan kan hentes her: