Udmeldelse af folkekirken

Det står ethvert myndigt folkekirkemedlem frit for at melde sig ud af kirken; hvis man melder sig ind i et andet trossamfund, skal man melde sig ud af folkekirken. For børn under 15 år er det indehaveren af forældremyndigheden, der eventuelt træffer beslutning om udmeldelse; fra 15 år kræves personens egen godkendelse. Ved udmeldelse af folkekirken mister man de fleste af de rettigheder til kirke- og præstebetjening mv., som man har som medlem; efter udmeldelsen skal man ikke betale kirkeskat, men til gengæld skal man betale mere for f.eks. begravelse.

Kontakt kordegnekontoret, hvis du ønsker at melde dig ud.