Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Godkendelse af besparelser og af endeligt budget 2022.
2.    Meddelelser (kun vigtige) fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
3.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. oktober 2021 a) kl. 16.30: Møde med Nyborg Provstiudvalg. b) kl. 17.30: Ordinært menighedsrådsmøde


Fraværende med afbud: Ida Korreborg, Mette Grymer, Christian von Tangen Sivertsen, Vagn Høngaard, Bettina Horn, Bent Laursen.
Supplant indkaldt: René Kaaber, Annemarie Kaack

Ad. 0     Vi startede mødet med at synge: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.    
    
Ad. 1     Budget 2022 afleveret den 14. oktober 2021 kl. 17.49 gennemgået og godkendt. 14 stemmer for og 1 undlod at stemme (formand Torben Hårbøl tog forbehold for budgettet).

Ad. 2    Meddelelser
    
Lisbeth Jørgensen meddelte, at kordegn Christian Emil Szilas-Hansen har opsagt sin stilling pr. 30. november 2021.

Ad 3    Næste ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.30.

Gå tilbage