Plejeplan

Der er udarbejdet plejeplan for Nyborg Kirkegård, Nyborg Assistenskirkegård og de ydelser, kirkegården tilbyder. Plejeplanerne indeholder specifikke mål og krav til pleje og vedligeholdelse på kirkegården.

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanerne er der taget stilling til, hvilket udtryk der ønskes på kirkegårdene: haveudtryk, parkudtryk eller naturudtryk. Det har resulteret i en beskrivelse af de konkrete mål for de enkelte elementer på kirkegården og dermed, hvilke ressourcer der skal være til rådighed.

Plejeplanen fungerer som et bindeled mellem kirkegårdsudvalgets og ledelsens mål for kirkegårdens udtryk og gartnernes daglige arbejde.

 

Plejeplanen for Nyborg Kirkegård kan hentes her:
Plejeplan for Nyborg Kirkegård

 

Plejeplanen for Nyborg Assistenskirkegård kan hentes her:
Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård

 

Plejeplan for ydelsen erhvervelse af gravsted kan hentes her:
Erhvervelse af gravsted

 

Plejeplan for begravelsesydelser – begravelse, bisættelse og urnenedsættelse – kan hentes her:
Begravelsesydelser

 

Plejeplan for gravstedsydelser – pleje og vedligeholdelse, grandækning og udplantning af forårs og sommerblomster – kan hentes her:
Gravstedsydelser