Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen af et barn skal fødslen meddeles til personregisterføreren, så barnet bliver optaget i Det Centrale Personregister, CPR.

Hvis fødslen har fundet sted på et hospital, sker indberetningen automatisk. I alle andre tilfælde er det forældrenes ansvar at indberette fødslen.

Hjemmefødsel anmeldes digitalt på hjemmesiden borger.dk eller kontakt Kordegnekontoret.

Faderskabssager

Hvis forældrene ikke er gift, kan de anmelde faderskab ved at afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring" til Kordegnekontoret i moderens bopælssogn. Dette skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Det forudsætter:

    • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke er under værgemål,
    • at moderen ikke er gift med en anden mand,
    • at moderen ikke har været gift med en anden mand end barnets far inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel uden at være separeret, og
    • at moderen ikke er separeret ved fødslen.

Omsorgs- og ansvarserklæring indsendes digitalt på hjemmesiden borger.dk

I øvrige faderskabssager rettes henvendelse til Statsforvaltningen.