Renovering af kirkens tag og tårn 2019-22

Følg med i arbejdet nedenfor.
 

Juli 2022 - Så er arbejdet slut.

Fotos: Erik Sørensen

Og nu er vi tæt på afslutningen på blikkenslagernes arbejde med den ny kobberdækning.
Ser det let ud?…så er det et bedrag, for de nye kobberplader er 0.8 mm - hvor de udskiftede var 0.5 mm og derfor var som smør (næsten) at arbejde med…men det er nu udført, så flot.

Renovering af kirkens tag og tårn

Ja, nyoplagt kobber er meget smukt at se på, også i lyset af et begyndende regnvejr!

Renovering af kirkens tag og tårn

Allerede inden den første side af spiret var beklædt med kobberplader, kan man se, at naturen tager fat på patinerings-processen, som fører til det smukke irgrønne ”look”, som ses på spiret lidt højere oppe!

Renovering af kirkens tag og tårn

Under de gamle glamhuller, hvor klokkespillet først gemte sig, er vinduesåbningerne også inddækket med nyt kobber.

Renovering af kirkens tag og tårn

Så skete det…på en smuk juli-dag blev presenninger og dele af stilladset fjernet, og kirkens renoverede spir kom flot til syne i solen!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Maj 2022

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Så er arbejdet med det smukke kobber så småt gået i gang, og de forberedte materialer ligger og venter på blikkenslageren og hans ”know how”!

Renovering af kirkens tag og tårn

Sålbænkene, ved kirkens glamhuller, bliver belagt med nyt kobber!

Renovering af kirkens tag og tårn

Tagrende-detalje ved spir-hjørne!

Renovering af kirkens tag og tårn

Og her er de så – de første 3 baner af den nye kobberdækning på spirets nederste 4de-del. Efter oplægning rettes kobberet med særligt værktøj for at opnå en smuk og ensartet overflade!

Renovering af kirkens tag og tårn

Det gode vejr (5 maj) letter arbejdet – og får kobberets smukke, dybe farver frem! Og spændende bliver det at se kirkens spir, når al afdækning er væk, og arbejdet er færdiggjort i løbet af juni måned.

Renovering af kirkens tag og tårn

Marts 2022

Fotos og tekst: Erik Sørensen.

Det komplicerede, men meget smukke netværk på Stjernedækket, er færdigt og kan beundres i den kølige marts-sol!

Renovering af kirkens tag og tårn

Konsoller, i smukt egetræ, er tilpasset hele vejen rundt ved murkronen og skåret til, så den afsluttende bræddebeklædning kan sættes på plads - og skrues fast.

Renovering af kirkens tag og tårn

En enkelt af de originale bjælker er stadig i brug. Bemærk de svævende bjælkeender lige over murkronen, elegant håndværk.

Renovering af kirkens tag og tårn

Her ses tydeligt smiget i det bærende bjælkelag, hvor kobbertaget skal hvile!

Renovering af kirkens tag og tårn

På østsiden er brædderne, som skal bære kobbertaget, nu lagt på plads og venter på kobbersmedenes fine tilvirkning af de smukke kobberplader.

Renovering af kirkens tag og tårn

Den sidste af de store bjælker skal lige tjekkes for evt. råd på undersiden, inden den får lov til at forsætte de næste hundreder af år i kirkens tjeneste!

Renovering af kirkens tag og tårn

November 2021

Fotos og tekst: Erik Sørensen.

Puslespillet med de mange bjælkeudskiftninger og samlinger, er ved at tage rigtig god form.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Murerne sørger for, at de store bjælker, som ligger an mod selve murkronen, bliver indmuret med luftafstand, så både egetræet og murværket kan ånde og ”bevæge” sig.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Et stykke tjærepap - som membran mellem mur og bjælke - går aldrig af mode.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Selvom man arbejder 35-40 meter over gadeniveau, så er regnvejr stadig irriterende – og så hellere rytmiske dråber i en murerspand, end hjem med våde sokker...

Renovering af kirkens tag og tårn

 

September 2021

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Det ses tydeligt på denne mindre bjælke, at den oprindelig er bearbejdet med en særlig fladbladet tømrerøkse.
Bjælken bærer de brædder, hvor de nye kobberplader skal lægges.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Det ses tydeligt, at de store bjælkelag, som hviler på murkronen, (så småt) er ved at være udskiftet, så murerne kan gøre deres arbejde færdigt.

Renovering af kirkens tag og tårn


 

En opryddet arbejdsplads er grundlaget for, at også arbejdet er i orden - og her ses den tykke murkrones øverste skifter tydeligt!

Renovering af kirkens tag og tårn

At disse murjern kaldes et muranker - mon ikke det ses tydeligt her hvorfor.

Renovering af kirkens tag og tårn

En lille stabel af de mange murankre som er blevet pillet ud af murværket den sidste måned.

Renovering af kirkens tag og tårn

Juli 2021

Fotos og tekst: Erik Sørensen

I fugen mellem murstenene anes et såkaldt "anker", som holder murværket sammen, men som desværre også forvitrer med årene og presser murdelene fra hinanden - og der er mange af disse murankre… så et stort reparationsarbejde venter forude!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Her ses et frilagt anker, som fjernes helt, og muren retableres… og så er alt godt igen!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Et anker af uventet størrelse er dukket op - og kræver en besigtigelse af ingeniøren. Ankerets fysiske størrelse bestemmes med en metaldetektor, og der tages stilling til omfanget af "indgrebet" for at bevare de gode murværker, som kirken er bygget af!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Nu bliver de lodretgående egebjælker (efter skalkning) forbundet med det underliggende ”stjernedæk”, som er det øverste lag bjælker i den bærende konstruktion.

Renovering af kirkens tag og tårn

Her ses et eksempel på en færdig bjælke, som er blevet indmuret i murkronen, altså tårnets øverste murkant, inden spiret fortsætter ”sit stræben mod Himlen”!

Renovering af kirkens tag og tårn

Maj 2021

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Her - et meget smukt eksempel på tømrernes akkuratesse, når der tappes imellem det oprindelige egetømmer og det nye egetræ!
Træet tilvirkes i begge ender - med helt forskellige profiler- forstå det, hvem der kan.

Renovering af kirkens tag og tårn

Her ses et par klargjorte bjælkeender hvor feren - som den kaldes – senere skal falde på plads i den underliggende bjælkes not.
En detalje fra Stjernedækket.

Renovering af kirkens tag og tårn

Ja, ikke sjældent er tommestok og blyant en tømrers allervigtigste værktøj … det er så egentligt kun … at vide hvordan man gør…!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Den indvendige konstruktion i spiret - et flot kik op i spiret.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub, 2021

 

Spirkonstruktionen "udefra".

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub, 2021

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub, 2021

 

Februar 2021

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Så er arbejdet med udskiftningen af kirkespirets råd-angrebne bjælkelag gået i gang.
Egetømmeret fra Bidstrup Gods i Jylland er tørret i 5 år og klar til brug nu.

Renovering af kirkens tag og tårn

Under kobberdækningen havde håndværkerne i 1969 efterladt en lille hilsen til eftertiden.

Renovering af kirkens tag og tårn

Til højre ses en smuk skaring med lim og sammenboltning. Den opadgående bjælke stammer fra afstivningerne, som blev etableret i 1971-73. Disse afstivninger fjernes nu, hvor nyt tømmer erstatter svage bjælker.

Renovering af kirkens tag og tårn

En renoveret bjælkeende har fundet sin plads i murkronen … og er blevet et stykke historie … opvokset i Jylland, skovet og lagt til tørring på Bidstrup Gods, transporteret  til Nyborg … tilskåret nænsomt og præcist…værs'go'…!

Renovering af kirkens tag og tårn

Ja, nogen har haft travlt de lange kolde vinteraftner … og her hjælper rawlplugs og gipsonitplader ikke…!

Renovering af kirkens tag og tårn

Her ses en skalkning, som er klargjort til at modtage nyt egetømmer. Det limes og sammenspændes, så samlingen får en bæreevne, der kun er 5%  ”svagere” end nyt tømmer.

Renovering af kirkens tag og tårn

Her ses en færdig samling af det kraftige tømmer, som udgør en del af det nederste såkaldte bindebjælke-lag.

Renovering af kirkens tag og tårn

Det afskårne egetømmer ligger og dufter dejligt … så den kolde tørn, som tømrerne er på i disse vinterdage, føles (sikkert) som at medvirke i gamle dages kirkebyggerier … det er ikke for tøsedrenge…!

Renovering af kirkens tag og tårn

Som det ses af de nedtagne bjælkestykker, så er de for medtagne af de mange års vind og vejr - og biller - til at fortsætte de næste 100, men nyt tømmer er klar!

Renovering af kirkens tag og tårn

Meget tømmer er helt intakt, og her har Dansk Kirkestabilisering udført en sammenspænding af tømmer i det såkaldte stjernedæk, som ligger oven på bindebjælkelaget. Det hele hviler på kirkens øverste murstenskant kaldet murkronen.

Her ses tydeligt de bærende bindebjælker med stjernedækket og det flotte tømrerarbejde ovenpå - som et sindrigt puslespil.

Renovering af kirkens tag og tårn

Sidst i november 2020

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Så er der åbnet ind til spiret: 160 m2 kobber er fjernet, og lys og luft er igen en del af miljøet i spiret - ja, ikke siden 1959 har det været sådan.

Renovering af kirkens tag og tårn

Fine gamle tømmersamlinger er helt intakte, og egetræet holder mange år endnu…

Renovering af kirkens tag og tårn

Dele af fyrretræet har det ikke så godt længere - og netop derfor udføres det omfattende
tømrerarbejde i tårnet det næste lille års tid…

Renovering af kirkens tag og tårn

Ikke alle naturens små mirakler får luft under vingerne…

Renovering af kirkens tag og tårn

Tårnets smukke ”svaj” ved murkronen ses tydeligt nu, hvor kobberet er fjernet!

Renovering af kirkens tag og tårn

Restaurerings-arkitekt Martin Jonøe ser fortrøstningsfuldt og professionelt opgaven i øjnene!

Renovering af kirkens tag og tårn

Ingeniør Keld Abrahamsen (th) lægger slagplaner for de allerbedste håndværksmæssige løsninger for tårnets tømrere og murere…

Renovering af kirkens tag og tårn

Træ af flere slags mødes, nyt - og meget gammelt; bemærk de røde sammenspændinger, som er fra 1972-73 hvor tårnets trækonstruktion blev forstærket midlertidig - og det arbejde afsluttes (først) nu med det store tårn-projekt 2020…

Renovering af kirkens tag og tårn

September 2020

Fotos: Erik Sørensen

Nogle af de sidste ting bliver ordnet, inden stilladset omkring kirken tages ned, og man kan begynde at arbejde i tårnet.

Løgkuplen på messespiret og det underliggende murværk stabiliseres og sammenspændes, og alle fuger eftergås, da vejrliget har været hårdt ved spiret igennem mange år.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Nye flotte murankre på kirkens syd-gavl … meget nye … på meget gammelt…

Renovering af kirkens tag og tårn

 

På den ny-oplagte tagflade ses tydeligt, at stenene har forskellige nuancer. Stenblandingen kaldes for ”Amalienborg-blandingen”.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Snart fjernes stilladset omkring kirkens hovedbygning, og arbejdet på tårnfaget kan begynde. Bemærk elevatortårnet, som står klar til at køre både materialer og de håndværkere op, som skal udføre det meget spændende restaureringsarbejde.

Renovering af kirkens tag og tårn

8. juli 2020

De store stilladsdele over taget blev løftet ned:
Fotos: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub

Renovering af kirkens tag og tårn

Renovering af kirkens tag og tårn

Renovering af kirkens tag og tårn

En rede med fugleunger blev forsigtigt flyttet til en anden den af stilladset - og duemor kom tilbage igen!

Renovering af kirkens tag og tårn

Når taget på kirken er færdigt, kommer turen til tårn og spir, hvor den indvendige afstivning skal udskiftes.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Juni 2020

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Munkesten er smukke - og røde munkesten er meget smukke, i det flotte solskinslys!

Renovering af kirkens tag og tårn

Høreværn og støjende søm-værktøj hører rigtig godt sammen…!

Renovering af kirkens tag og tårn

Så blev det frokosttid…

Renovering af kirkens tag og tårn

Ikke to sten er helt ens, hverken i form eller farve…!

Renovering af kirkens tag og tårn

Et par rækker nye tagsten er lagt løst ud for bl.a. at bedømme lægteafstanden. Tagstenene er den gode Amalienborg-blanding, og de er ikke med fuld glans - for at matche kirkens tidligere sorte tagsten.

Renovering af kirkens tag og tårn

De nye rygningssten er lagt, og et par rækker tagsten er muret fast som udgangspunkt for resten af det imponerende tegltag.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Foråret 2020 - sidst i maj

Tekst og fotos: Erik Sørensen

Her står de så…lige ankommet fra teglværket…de nye tagsten, som skal fuldende tagfladen ud mod byen…og beskytte mod naturens stærke kræfter…regn, is og sne, hårdt vejr…de næste mange, mange år…!!!

Renovering af kirkens tag og tårn

De nye rygningssten er hensat i vandbad, så bindingen mod tagryggen bliver bedst mulig…

Renovering af kirkens tag og tårn

Gangbroer over hvælvingerne er næsten færdige…

Renovering af kirkens tag og tårn

Smuk ”loft-kirkevægs-kunst” i høj kvalitet…en god hilsen fra før verden gik af lave…

Renovering af kirkens tag og tårn

Naturen er med overalt…lidt højstemt kunne man næsten tænke…”den yndigste rose er funden…blandt skærver og affald oprunden”…

Renovering af kirkens tag og tårn

Sidst i april - foråret 2020

Midt i kirkestilladset er foråret sprunget ud - med sartgrønne blade i bøgehækken…

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Men der er orden i virvaret…!

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Der bygges og renoveres på Nyborg Kirke … også fuglene bygger deres reder … og det overskydende materiale havner mellem de nye spær.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Det dejlige sollys brager igennem de nyligt oplagte brædder i undertaget.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Renoveringen af kamtakkerne på bagvæggene inspiceres af restaureringsarkitekt Martin Jonø.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Først i april 2020

Nu er tagfladerne, stort set, på plads og er klar til, at det selvklæbende tjærepap-underlag kan rulles ud, lægtes, sømmes og skrues fast - og så kommer tagstenene…

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

På tagpaprullerne ses den stærkt klæbende underside, afdækket med grå plast - et moderne tag over en kirkebygning fra 1388 (måske 1375) er ved at tage form.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Tagets nordside er længst fremme, og inden længe dækker tagpap hele fladen, lægter er sømmet på plads - og så er det murernes tid til at oplægge de tusindvis af smukke, let matsorte tagsten fra leverandøren i Aalborg.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Endnu en detalje af reparationsarbejdet på de tykke mure, der leder op mod det lille messespir.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Sidst i marts 2020

Undertaget er nu, i store træk, helt oppe i rygningshøjde - og inden alt for længe vil de første tagsten finde deres blivende plads på kirkens nye tag.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Rygningsstenene ”kastes ud” inden opmuringen…

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

”Munke og Nonner” - sådan hedder disse specielle tagsten - inden renovering.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Og det samme parti med nye "munke og nonner" efter murerens nænsomme arbejde for få dagen siden...

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Smukt håndværk - og fortiden er sikret for fremtiden…

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Begyndelsen af marts 2020

Murværket er generelt i meget fin stand, men her har mureren fundet et sted, hvor fugerne skal renses ud og eftergås.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Og her, lidt tættere på, ses stedet igen. Det viser at kirkens østside er mest udsat for vejrligets påvirkninger.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Her ses undertaget.

De lyse striber på bræddernes nederste kant, er ikke solstråler, men sirlige udfræsninger
hvor de nye tagrendejern (kobber) skal placeres - og kunne holde i mange, mange år.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Februar 2020

Erik Spangholm fra Østfyns Fotoklub har været på taget igen. Herunder er et lille udvalg af billeder med tagarbejdet:

 

Splejsninger med frisk træ enkelte steder i de gamle træspær, før undertaget blev lagt på.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Et fascinerende syn gennem tagspær og stillads.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Undertaget begynder at brede sig.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Hvad loftet gemmer: "Signaturer" med mørtel-hoveder lavet af håndværkerne i forne tider.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Nyt og gammelt. Mon tagstenene til selve taget snart kommer?

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

De gamle kobberskotrender er blevet til smykker og engle, til salg i butik med kunsthåndværk:

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Sidst i januar 2020

Nu gælder det undertaget - og vi tænker så småt på tagstenene.

Det nye undertag i velduftende fyrretræ breder sig nu ud over kirkens gamle solide tagbjælker.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Afstanden mellem brædderne, 1 cm, giver plads til at taget kan ”arbejde” under skiftende klimaforhold.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Overalt ses det sirlige tømrerarbejde med, trods tagets alder, forbavsende få udskiftninger af dårligt tømmer…!

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Her ses en prøveopstilling med tagsten som de afsluttes ved tagrenden.
Oplægning af taget starter på rygningen, og den færdige tagflade udføres i sorte, halvblanke tagsten.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Januar 2020

Arbejdet med taget fortsætter efter planen:

Der holdes dog en lille pause i ny og næ. Ellers havde der været ryddet op!

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Skruer, lim og præcise tilskæringer…så er bjælken som ny.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Det ekstra skifte er klar til at give taget det rette svaj ud mod tagrenden…
Bemærk hvor rent og ordentligt håndværkerne efterlader deres arbejdsplads.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Nyt frisk træ til de kommende gangbroer under det nye tag.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Sørensen

 

Erik Spangholm og Pete Johansen fra Østfyns Fotoklub har taget mange billeder fra renoveringen af kirketaget i efteråret 2019. Her er et lille udvalg.

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Pete Johansen

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Pete Johansen

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Pete Johansen

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Pete Johansen

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Pete Johansen

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

Renovering af kirkens tag og tårn


Foto: Erik Spangholm

 

Fotos nedenfor er taget af kirkeværge Erik Sørensen:

29. oktober 2019:

Nye og gamle bjælker flettes sammen til den bærende konstruktion af det nye tag på kirken.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Stabilisering af trækkræfterne mellem murværket og bjælkelagene…

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Sikkerheden for håndværkere er et ufravigeligt krav ved byggerier i vore dage.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Håndsmedede beslag med tilhørende søm…

Renovering af kirkens tag og tårn

 

 

30. september 2019:

Nyborg Kirkes gamle tagsten har gjort det godt … gennem storme, ja orkaner …
men nu ses glasurens nedbrydning tydeligt!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Sideskibenes hvælvinger i dagslys, måske for første gang siden 1870'erne!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Overskårne lægter … og de store bjælker som bærer taget … er i forbavsende god stand.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

 

24. september 2019:

Nu går det stærkt… langt de fleste af lægterne fra sidst i 1800-tallet er så friske, som da de blev lagt op!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Den gamle varmtvandsbeholder på kirkeloftet:

Renovering af kirkens tag og tårn

 

16. september 2019. Det første byggemøde:

Tagstenene trænger til udskiftning, men se lige den smukke skotrende!

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Inden renoveringen går i gang. Munke-nonne-tegltagsten.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

 

Murværket trænger også til en kærlig hånd hist og pist.

Renovering af kirkens tag og tårn

 

Murværket har også smukke detaljer og udsmykning.

Renovering af kirkens tag og tårn