Gravsteder på Nyborg Assistenskirkegård

Om generelle overvejelser vedr. valg af gravstedsform, se siden om Valg af gravsted.

Urnegravsteder på Nyborg Assistenskirkegård

Urnegravsteder i Rhododendronhaven

Gravstederne er på 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter – op til 30 cm høje, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

I afdelingen er opstillet gravsten, som kan lejes eller købes af kirkegården. Gravstenene er opretstående steler af forskellige typer kløvet granit. Ved leje af gravsten leverer kirkegården en bronzeplade med inskription.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Det er i denne afdeling muligt at erhverve et gravsted før dødsfald. Erhvervelsen skal ske i perioder a 5 år.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden, og eventuel leje af vase og gravsten.

Anonyme urnegravsteder i staudebed

Gravstederne er på 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter – op til 30 cm høje, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

Gravstederne fremstår uden gravsten. I rækken af brosten foran gravstederne er der med mellemrum markeret et symbol.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Det er i denne afdeling muligt at erhverve et gravsted før dødsfald. Erhvervelsen skal ske i perioder a 5 år.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden, og eventuel leje af vase.

Anonyme urnegravsteder i staudebed

Urnegravsted b Urnegravsted c Urnegravsted d Urnegravsted e

 

Urnegravsteder i parkkirkegården

Parkkirkegård Urnegravsted parkkirkegård

 

 

 

 

Gravstederne er på 3 m2. Gravstederne er anlagt i græsplæne uden indramning af hæk. Der kan nedsættes 4 urner.

På gravstederne kan der anbringes en opretstående natursten hvor forsiden ikke er sleben. Foran stenen er det muligt at anlægge et mindre plantebed til årstidens blomster. Plantebedet kan indrammes med granitsten.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Urnegravsteder i plæne med liggesten

Plæne med liggesten Plæne med liggesten

 

 

 

 

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs i den sydlige del af parkkirkegården. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Som gravsten, må der kun anbringes en sleben gravplade med målene 63 x 42 cm i rød Bohus med runde hjørner radius 50. Inskriptionen skal være sort i skrifttypen Optima Bold eller lignende. Skriveskrift og anden udsmykning kan anvendes efter godkendelse i kirkegårdsudvalget.

Oven for gravstenen anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Kistegravsteder på Nyborg Assistenskirkegård

Kistegravsteder med hæk

Kistegravsted med hæk Kistegravsted med hæk

 

 

 

 

På det traditionelle kistegravsted har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravpladsen er ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstedet kan bestå af en eller flere gravpladser. I gravstederne kan der også nedsættes urner – også oven på en kiste. Gravstederne er indrammet af hæk, der vedligeholdes og klippes af kirkegården.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der skal forud betales for vedligeholdelse af hækkene i brugsperioden, hvilket er obligatorisk.

Kistegravsteder i parkkirkegården

Parkkirkegård

 

 

 

 

Gravstederne er anlagt i græsplæne uden indramning af hæk. Gravpladsen er ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste.

Gravstedet kan bestå af en eller to gravpladser. I gravstederne kan der også nedsættes urner – også oven på en kiste Der kan nedsættes 1 kiste.

På gravstederne kan der anbringes en opretstående natursten, hvor forsiden ikke er sleben. Foran stenen er det muligt at anlægge et mindre plantebed til årstidens blomster. Plantebedet kan indrammes med granitsten.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Kistegravsteder i Rhododendronhaven

Rhododendronhave Rhododendronhaven

 

 

 

 

Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter, som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.

Gravpladsen er ca. 4 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstedet kan bestå af en eller to gravpladser. I gravstederne kan der også nedsættes urner – også oven på en kiste Der kan nedsættes 1 kiste.

I afdelingen er opstillet gravsten, som kan lejes eller købes af kirkegården. Gravstenene er opretstående steler af forskellige typer kløvet granit. Ved leje af gravsten leverer kirkegården en bronzeplade med inskription.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Det er i denne afdeling muligt at erhverve et gravsted før dødsfald. Erhvervelsen skal ske i perioder a 5 år.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden, og eventuel leje af vase og gravsten.

Kistegravsteder i plæne med liggesten

Plæne med liggesten Kistegrav i plæne med liggesten

 

 

 

 

 

Gravstederne er på ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Som gravsten, må der kun anbringes en sleben gravplade med målene 63 x 42 cm i rød Bohus med runde hjørner radius 50. Inskriptionen skal være sort i skrifttypen Optima Bold eller lignende. Skriveskrift og anden udsmykning kan anvendes efter godkendelse i kirkegårdsudvalget.

Oven for gravstenen anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Kistegravsteder i plæne uden liggesten

Plæne uden liggesten Kistegravsted i plæne uden liggesten

 

 

 

 

Gravstederne er på ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Oven for det enkelte gravsted anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i brugsperioden.

Anonyme kistegravsteder i fællesplæne

Plæne uden liggesten

 Gravstedet kan ikke fornys, når fredningstiden udløber.

Blomster og buketter må kun lægges på blomsterpladsen (billedet nederst).

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

 

Fællesplæne blomsterplads