Krigsmindesmærker og frihedskæmpergrave på Nyborg Kirkegård

Krigen i 1864

Krigsmindesmærke

I randplantningen i urnegården til venstre for hovedindgangen står to gravminder fra krigen i 1864.

Det ene er sat over postfuldmægtig Tevis August Jensen, der som løjtnant ved 5. infanteriregiment faldt ved Dybbøl den 6. april 1864.

Det andet gravminde er sat af underofficerer og menige ved 4. infanteriregiment over "vor elskede Kompagnikommandant" Frants Ludvig Vinslov, der faldt ved Dybbøl 17. marts 1864.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De slesvigske krige

 

Krigsmindesmærke

For enden af alléen er der rejst en markant obelisk til minde om de faldne ved de to slesvigske krige (1848-50 og 1864). Obelisken er bekostet af De Danske Våbenbrødres afdeling i Nyborg og udført af billedhugger Aksel Hansen, København. Den blev afsløret 5. juni 1874, præcis 25 år efter grundlovens underskrivelse og 26 år efter den danske sejr ved Dybbøl. Inskriptionen lyder "Mindesmærke over Kammerater som ofrede Livet for Fædrelandet i årene 1848-50 og 1864". På kirkegården blev der begravet 30 fra den første krig og 19 fra den anden. Obelisken var tænkt som et minde for disse soldater og for de nyborgensiske soldater, som blev begravet andre steder.

 

 

 

 

 

 

Frihedskæmpergrave

 

Frihedskæmpergrav

Former, Svend Rasmus Jensen, der var medlem af den lokale modstandsbevægelse, døde 8. februar 1945 ved et vådeskud. For at undgå tysk opmærksomhed omkring begravelsen foregik den ved hjælp af falske attester

 

Frihedskæmpergrave kort

 

 

 

 

 

 

 

I marts 1945 blev en gruppe aktive modstandsfolk fanget under en Gestapo-aktion. De tre nyborgensere, den 18-årige Bent Christensen, den 20-årige Bendt Stentoft og den 20-årige Henning Børge Hansen, blev alle henrettet og begravet i Ryvangen, men efter befrielsen ført til Nyborg. Bent Christensen og Henning Børge Hansen er begravet på Nyborg Kirkegård. Bendt Stentoft blev begravet på Nyborg Assistenskirkegård.

 

Frihedskæmpergrav

Kort over kirkegården, udsnit

 

 

 

 

 

 

 

Frihedskæmpergrav Kort over kirkegården, udsnit

 

 

 

 

Alle gravsten over de døde frihedskæmpere blev i 1970 forsynet med bronzeplaketter udført af Knud Nellemose.

 

 

 

Plakette Kort med frihedskæmpergrave