Dødsfald og begravelse/bisættelse

Lægen indberetter enten dødsfaldet digitalt til CPR-registeret og bopælssognet eller udleverer en dødsattest til familien/bedemanden. En dødsattest i papirudgave afleveres efterfølgende af familien/bedemanden til begravelsesmyndigheden, i Nyborg Sogn på Kordegnekontoret.

Begravelse/bisættelse

De nærmeste pårørende sørger for begravelsen/bisættelsen. Ved kirkelig begravelse/bisættelse træffes der aftale med præstenkirkegårdskontoret og kordegnekontoret. Dette kan ske via bedemanden eller de nærmeste pårørende. Begravelse/bisættelse skal afholdes i overensstemmelse med afdødes egne ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, må det i almindelighed forstås som et ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. Begravelse/bisættelse skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet. Forløbet af højtideligheden aftales ved en samtale med præsten.

Når aftalerne er på plads udfyldes blanketten ”Anmodning om begravelse eller ligbrænding”. Så vidt muligt fremsendes anmeldelsen digitalt til begravelsesmyndigheden (afdødes bopælssogn). Dette gøres af enten en bedemand på familiens vegne eller af de pårørende selv på hjemmesiden: borger.dk

Begravelsesmyndigheden skal godkende afgørelsen før begravelse/bisættelse kan finde sted. Når begravelsesmyndigheden har godkendt anmeldelsen, videresendes afgørelsen til præsten, skifteretten, kirkegårdskontoret og evt. krematoriet.

Kirkegård

En urne sættes ligesom en kiste i jorden på en kirkegård; dog kan Kirkeministeriet ansøges om andre begravelsespladser. Folkekirkens kirkegårde er de almindelige offentlige begravelsespladser. Også en person, som ikke tilhører folkekirken, har ret til at erhverve gravsted på sognets kirkegård.

Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til kirkegårdskontoret. Her fås også oplysninger om taksterne for erhvervelse og eventuel vedligeholdelse af gravstedet. Fredningstiden for et gravsted på kirkegårdene i Nyborg er 25 år, for et urnegravsted 10 år.

Flere oplysninger og gode råd om praktiske og juridiske forhold i forbindelse med dødsfald fås hos Kirkeministeriet.

Oplysninger om kirkegårdene findes på siden Nyborg Kirkegårde.