Vielse

Ægteskab kan indgås kirkeligt eller borgerligt. I begge tilfælde skal der foreligge en prøvelsesattest udstedt af kommunen. Der ansøges digitalt ved at udfylde en ægteskabserklæring på hjemmesiden borger.dk
Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

Er betingelserne for at indgå ægteskab opfyldt, udstedes efterfølgende en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder og afleveres til vielsesmyndigheden.

Vielse i folkekirken

Man kan blive viet i folkekirken, hvis én eller begge af parterne er medlem.
Ønsker I vielse i Nyborg Vor Frue Kirke rettes henvendelse til Kordegnekontoret vedr. reservation og nødvendige oplysninger til registrering af vielsen, herunder navn og adresse på 2 vidner.
En samtale med præsten finder som regel sted 1–2 uger før brylluppet.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Et ægteskab, der er indgået borgerligt, kan senere blive velsignet af en præst, hvis en eller begge parter er medlem af folkekirken.

Oplysninger om navneændring i forbindelse med bryllup findes på siden Navneændring.

Flere oplysninger om borgerligt og kirkeligt ægteskab findes hos Kirkeministeriet.