Nyborg Præstegård

Adresse: Korsbrødregade 4, 5800 Nyborg (vis på kort)

Nyborg Præstegård set fra Adelgade

Den gamle præstegård i Nyborg stammer fra ca. 1400 og er Danmarks ældste bevarede præstegård, som endnu bruges til sit oprindelige formål. Den er bopæl for Nyborg Sogns kirkebogsførende sognepræst og ligger i Korsbrødregade ved siden af Korsbrødregården og lige over for kirken.

Huset var i sin oprindelse et middelalderligt grundmuret hus i to stokværk, liggende nord–syd med gavl mod gaden. Efter Grevens Fejde og reformationen i 1536 blev huset ombygget, og fra denne tid stammer den øverste del af nordmuren og den ældste del af den nuværende sydmur. I 1600-tallet forlængedes bygningen hen til Korsbrødregården og fik længderetning i øst–vest. Under huset er der en velbevaret middelalderkælder med hvælvinger.

I 1753 gennemførtes en nyindretning af det indre, og i 1908–11 gennemførtes en vidtgående restaurering ved arkitekt August Colding, hvor man søgte at genskabe visse rum i deres oprindelige skikkelse. Senest er huset i 2010 blevet nyrenoveret i det indre under hensyntagen til de historiske rum.

Præstegårdens historie er beskrevet nærmere i bogen Korsbrødregården: "Sankt Hans Gård" - 600 års Nyborghistorie.