Tekster og salmer

Oplysninger om gudstjenesten og dens forløb kan findes på folkekirken.dk.

De bibeltekster, der bruges til de almindelige gudstjenester om søndagen, følger en fast plan, der gælder for hele folkekirken; der er to tekstrækker. Du kan læse mere om dette og finde de aktuelle tekster til næste søndag hos Bibelselskabet.

De salmer, der bruges i gudstjenesterne, vælges af præsten. Læs og lyt til salmerne fra salmebogen på Den Danske Salmebog online, hvor der også findes noter og ordforklaringer. Du kan finde mere om salmebogen hos udgiveren, Det Kgl. Vajsenshus' Forlag.

Et kirkeår  begynder den første søndag i advent og slutter med den sidste søndag i Trinitatis-tiden (sidste søndag i kirkeåret). 1. tekstrække bruges i de år, hvor hovedparten af kirkeåret er et ulige år, og 2. tekstrække i de lige år. Læs mere om kirkeåret på Den Store Danske.

Hvis man er interesseret i at vide noget om gudstjenesternes musik  og komponister ved præludium, motet og postludium, er man velkommen til at henvende sig til kirkens organister.