Valg af gravsted

Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år ind i fremtiden. Det er derfor vigtigt at vælge den gravstedsform, der passer bedst med den afdødes ønsker og de efterladtes tanker for fremtiden.

Mange har udtrykt et ønske om at blive nedsat i den anonyme fællesgrav. Det kan skyldes et ønske om ikke at være til besvær for sine pårørende efter sin død. Mange pårørende vælger at efterkomme dette ønske – men ville måske hellere have valgt en anden løsning, hvis de selv skulle bestemme.

Springvandf

På Nyborg Kirkegårde har vi mange forskellige former for gravsteder, der både kan imødekomme den afdødes ønske om ”ikke at være til besvær”, og som samtidig kan tilgodese de pårørendes behov for at have et sted, hvor de kan mindes den afdøde og bearbejde sorgen.

Det skal overvejes, om man ønsker at sætte et minde for den afdøde i form af en gravsten, og om stenen skal have en speciel størrelse eller et specielt udseende. Måske er det et ønske, at der ikke skal være et gravminde. Her kan vi tilbyde gravsteder i græs og staudebede, hvor placeringen er kendt for de pårørende, men ukendt for andre. Vi kan også tilbyde gravsteder i græs i den anonyme fællesgrav, hvor placeringen ikke er kendt.

Når man vælger gravsted første gang, er det en god ide at overveje, hvor mange der sidenhen skal være plads til i gravstedet, og hvilke ønsker til begravelsesform de efterlevende har. Vælges et urnegravsted, skal de efterfølgende også begraves i urner. Vælges et kistegravsted, kan de efterfølgende begraves både i urne og i kiste.

Indehaveren af gravstedet har pligten til at vedligeholde gravstedet. Vedligeholdelsen af gravstedet kan overlades til kirkegården mod betaling. For en stor del af gravstederne er det obligatorisk, at det er kirkegårdens personale, der varetager vedligeholdelsen. Det betyder, at der skal betales forud for vedligeholdelsen i hele fredningstiden.

Fredningstiden er den tid, hvor graven skal henligge urørt efter begravelsen. Den er i Nyborg 10 år for urner og 25 år for kister.

I Nyborg provsti er det for medlemmer af folkekirken gratis at erhverve, forny og forlænge et gravsted. Er man ikke medlem, skal der betales for gravstedet i henhold til de gældende takster. Udgifter til vedligeholdelse af gravstedet afhænger af, hvilken type gravsted det drejer sig om.

Parkkirkegården

Det er på Nyborg Assistenskirkegård muligt at erhverve et gravsted før dødsfald i flere afdelinger. Ved en sådan erhvervelse skal der betales forud for vedligeholdelse i perioder af 5 år. For de øvrige afdelinger på kirkegårdene kan der, i forbindelse med en begravelse, reserveres en gravplads til efterlevende ægtefælle.

Borgere i Nyborg kan frit vælge, hvilken kirkegård de ønsker at blive begravet på.

Nyborg Kirkegårde tilbyder mange forskellige gravstedsformer med hvert sit særpræg og udformning. Under Gravsteder på Nyborg Kirkegård og Gravsteder på Nyborg Assistenskirkegård beskrives de enkelte gravstedsformer og de særlige forhold, der er forbundet hermed.