Navneændring

Ændring af navn sker ved anmeldelse til bopælssognet. (Er man født i Sønderjylland, er der dog særlige regler.)

Anmeldelse sker så vidt muligt digitalt via hjemmesiden borger.dk

Der betales gebyr for en navneændring. Det betales via hjemmesiden borger.dk eller evt. med girokort. Bemærk dog, at enkelte navneændringer er undtaget gebyrreglerne, se nærmere på hjemmesiden eller kontakt kordegnekontoret.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig på nettet, eller hvis der er spørgsmål, kan du henvende dig til kordegnekontoret.

I henhold til lovgivningen behandles visse navnesager af Statsforvaltningen. Bopælssognet sørger for, at disse anmeldelser bliver videresendt til Statsforvaltningen.

Listerne over godkendte fornavne findes hos Ankestyrelsen.

Navneændring ved vielse

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis man ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen sendes en anmeldelse til bopælssognet. Der anmeldes så vidt muligt digitalt på hjemmesiden borger.dk

Ved ansøgning om et navn, der bæres af ægtefælle, er navneændring gratis op til 3 måneder efter indgåelse af ægteskab.

Godkendte navne

Listerne over godkendte for-, mellem- og efternavne findes hos Ankestyrelsen.