Renovering af kirkens tag og tårn 2019

Følg med i arbejdet nedenfor

 

Sidst i januar 2020

Nu gælder det undertaget - og vi tænker så småt på tagstenene.

 

Det nye undertag i velduftende fyrretræ breder sig nu ud over kirkens gamle solide tagbjælker.

Undertag

Foto: Erik Sørensen

 

Afstanden mellem brædderne, 1 cm, giver plads til at taget kan ”arbejde” under skiftende klimaforhold.

Afstand mellem underbrædderne

Foto: Erik Sørensen

 

Overalt ses det sirlige tømrerarbejde med, trods tagets alder, forbavsende få udskiftninger af dårligt tømmer…!

Tagrenovering

Foto: Erik Sørensen

 

Her ses en prøveopstilling med tagsten som de afsluttes ved tagrenden.
Oplægning af taget starter på rygningen, og den færdige tagflade udføres i sorte, halvblanke tagsten.

Oplægning af prøvetagsten

Foto: Erik Sørensen

 

Januar 2020

Arbejdet med taget fortsætter efter planen:

Der holdes dog en lille pause i ny og næ. Ellers havde der været ryddet op!

En lille pause

Foto: Erik Sørensen

 

Skruer, lim og præcise tilskæringer…så er bjælken som ny.

Tilskæringer

Foto: Erik Sørensen

 

Det ekstra skifte er klar til at give taget det rette svaj ud mod tagrenden…
Bemærk hvor rent og ordentligt håndværkerne efterlader deres arbejdsplads.

Gangbroer

Foto: Erik Sørensen

 

Nyt frisk træ til de kommende gangbroer under det nye tag.

Frisk træ

Foto: Erik Sørensen

 

Erik Spangholm og Pete Johansen fra Østfyns Fotoklub har taget mange billeder fra renoveringen af kirketaget i efteråret 2019. Her er et lille udvalg.

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Fotos nedenfor er taget af kirkeværge Erik Sørensen:

29. oktober 2019:

Nye og gamle bjælker flettes sammen til den bærende konstruktion af det nye tag på kirken.

Tagbjælker

 

Stabilisering af trækkræfterne mellem murværket og bjælkelagene…

Stabilisering af trækkræfter

 

Sikkerheden for håndværkere er et ufravigeligt krav ved byggerier i vore dage.

Sikkerhedsnet

 

Håndsmedede beslag med tilhørende søm…

Håndsmedede beslag

 

 

30. september 2019:

Nyborg Kirkes gamle tagsten har gjort det godt … gennem storme, ja orkaner …
men nu ses glasurens nedbrydning tydeligt!

Slidte tagsten

 

Sideskibenes hvælvinger i dagslys, måske for første gang siden 1870'erne!

Kirkehvælvinger ovenfra

 

Overskårne lægter … og de store bjælker som bærer taget … er i forbavsende god stand.

Tagbjælker

 

 

24. september 2019:

Nu går det stærkt… langt de fleste af lægterne fra sidst i 1800-tallet er så friske, som da de blev lagt op!

Taglægter

 

Den gamle varmtvandsbeholder på kirkeloftet:

 

 

16. september 2019. Det første byggemøde:

Tagstenene trænger til udskiftning, men se lige den smukke skotrende!

Tag med skotrende

 

Inden renoveringen går i gang. Munke-nonne-tegltagsten.

Munke og nonner

 

 

Murværket trænger også til en kærlig hånd hist og pist.

Murværk

 

Murværket har også smukke detaljer og udsmykning.

Detalje murværk