Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 4. februar 2020, jf. bilag.

2.    Valg af sekretær.

4.    Budget 2020.

5.    Valg af studietursudvalg.

6.    Konfirmationsvagter (liste vedlagt).

7.    Valg 2020.

8.    Opfølgende drøftelse vedr. a) præstenormeringen (og finansieringen) og b) en evt. kirke- og kulturmedarbejder.

9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30.

11.   Evt.

Gå tilbage