Nyborg Provsti

Nyborg Provstikontor
Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg (vis på kort)
telefon: 6331 0750


Flere oplysninger om provstiet findes på provsti.dk/nyborg.

Læs om Nyborg Provstiudvalgs opgaver og medlemmer.

Konstitueret provst:

Lone Wellner Jensen

Præstegade 4
5300 Kerteminde

Telefon Kerteminde: 6532 1320

Telefon Nyborg Provstikontor: 6331 0750

 

Hanne TerndrupProvstisekretær:

Hanne Terndrup

Telefon: 6331 0750

Fra hvert provsti vælges én repræsentant til stiftsrådet. Nyborg Provstis repræsentant i stiftsrådet i Fyens Stift er Poul Ove Juul, Nyborg.