Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30

Torsdag den 30. april 2020 kl. 17.30

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 17.30

Torsdag den 20. august 2020 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 4. februar 2020, jf. bilag.

2.    Valg af sekretær.

4.    Budget 2020.

5.    Valg af studietursudvalg.

6.    Konfirmationsvagter (liste vedlagt).

7.    Valg 2020.

8.    Opfølgende drøftelse vedr. a) præstenormeringen (og finansieringen) og b) en evt. kirke- og kulturmedarbejder.

9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30.

11.   Evt.