nyborgkirke.dk > Adresser og oplysninger > Kirker og bygninger m.m.

Kirker og bygninger m.m.

Herunder findes oplysninger om Nyborg Vor Frue Kirke og om nogle af de andre bygninger, der hører under Nyborg sogn. Her findes også beskrivelser af Nyborg Vor Frue Kirkes to orgler.

Nyborg Vor Frue Kirke

Nyborgs store gamle kirke, Vor Frue Kirke, stammer fra ca. 1375, men er ikke den første kirke i Nyborg. Læs om kirkens historie og om dens nuværende inventar.

Læs om kirkens store orgel og kororglet samt om Maja Lisa Engelhardts alterkors og altervindue.

Følg med i arbejdet med billeder fra renoveringen af kirkens tag og tårn 2019-21.

Korsbrødregården

Korsbrødregården i Nyborg er det ældst daterede verdslige hus i Danmark fra begyndelsen af 1400-tallet. Bygningen blev i 1995 købt af Nyborg Menighedsråd og bruges bl.a. til kontorer og til mange af kirkens aktiviteter. Læs mere om Korsbrødregården.

Nyborg Præstegård

Den gamle præstegård i Nyborg ligger over for Vor Frue Kirke Den stammer fra ca. 1400 og er Danmarks ældste bevarede præstegård. Læs mere om huset.

Menighedshjemmet

Nyborg Menighedsråd købte i 2018 Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, som ligger tæt ved Nyborg Kirke. Huset blev bygget i 1890, efter at kommunen havde skænket grunden til Nyborg Menighedsforening (det daværende menighedsråd), da volden blev sløjfet. Huset havde til formål at tjene kirken. I 1964 dannede en gruppe mennesker fra bl.a. Indre Mission en selvejende institution, som overtog stedet. Da der efterhånden ikke var folk nok til at stå for drift og vedligeholdelse, købte Nyborg Menighedsråd huset tilbage i juli 2018. Huset står foran en restaurering, men fortsætter som tidligere med at blive brugt til fortrinsvis kirkelige formål, især med større arrangementer som f.eks. De Ældres Eftermiddag og Kirkehøjskolemøder, som der ikke er plads til i Korsbrødregårdens noget mindre sal, samt til konfirmandundervisning, da der er så mange konfirmandhold ved Nyborg Kirke, at ikke alle kan være i Korsbrødregården. Når restaureringen er færdig, åbner der sig måske flere muligheder for det kirkelige arbejde her.