Kor ved Nyborg Vor Frue Kirke

Der er to kor ved Vor Frue Kirke i Nyborg - Højmessekoret og Pigekoret:

Højmessekoret

Højmessekoret er et blandet kor på ni medlemmer. Det er fortrinsvis et ungdomskor, hvor alderen begynder omkring 18 år. Dets primære funktion er at understøtte salmesangen ved kirkens højmesser (deraf navnet højmessekor). Derudover bidrager koret med firestemmige motetter mv. under tjenesten og deltager selvfølgelig også musikalsk ved andre arrangementer.

Korets daglige leder er organist Claus Tolstrup.

Pigekoret

Nyborg Kirkes Pigekor er for sangglade piger fra 6. kl. og opefter, der

• har lyst til at synge i kor
• kan afse cirka en søndag formiddag eller eftermiddag om måneden
• synes, det er spændende at synge både gamle salmer og rytmisk musik
• gerne vil være med i et musikalsk fællesskab

Pigekoret får løn for at medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige arrangementer.

Koret øver hver torsdag fra kl. 16-17.30.

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til korleder Gitte Berggreen, tlf. 60 15 18 65.

Ledig stilling som hverdagskorsanger

NoderTil Nyborg Kirke søges hverdagskorsanger (sopran/alt), 19 timer/uge.

Til Nyborg Vor Frue Kirkes hverdagskor søger vi en sopran/alt, da vores nuværende sopran ønsker at gå på pension. Kirkens hverdagskor består af en sopran/alt og en tenor/bas.

Stillingen, som ønskes besat pr. 1. juni eller snarest derefter, omfatter medvirken ved bl.a. bisættelser/begravelser, vielser, lørdagsdåb, andagter og plejehjemsgudstjenester. Tjenesterne finder sted ved Nyborg Kirke, Nyborg Kirkegårdskapel eller på byens plejehjem.

Kirken råder desuden over 2 andre kor, der varetager samtlige søn- og helligdagstjenester.

De 5 ugentlige arbejdsdage er tirsdag – lørdag.

Du har en klassisk stemme, er sikker i salmeledsagelse og har desuden mod på både solistiske og flerstemmige indslag.

Vi tilbyder et stort kollegialt samarbejde med kirkens 14 ansatte – heraf 2 organister.

Lønrammen er p.t. kr. 13.800,00 inkl. tillæg pr. måned.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte organist Claus Tolstrup, tlf. 2836 1266.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler og prøvesang kan finde sted i uge 17/18.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

kontaktperson Lisbeth Jørgensen, Kordegnekontoret, Adelgade 1, 5800 Nyborg

eller mailes til nyborg.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag d. 21. april 2021 kl. 12.00.