nyborgkirke.dk > Adresser og oplysninger > Kirkebetjening ved Nyborg Kirke

Kirkebetjening ved Nyborg Kirke

Kirkelige handlinger (dåb, vielse, bisættelse/begravelse) – henvendelse til Kordegnekontoret eller en af præsterne.

Almindelige oplysninger i forbindelse med fødsel, dåb, navngivning, navneændring, konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse/bisættelse mv. findes på siden Hvad gør jeg ved...

Køb af gravsted – henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor.

Samtale med en præst – Enhver i sognet kan få en personlig samtale med en præst efter aftale. Præsten har tavshedspligt med hensyn til samtalen. Kontaktoplysninger findes her.

 

Kurt Kristensen

Kirketjener:

Kurt Kristensen
Tlf. 2425 6598

Mail til kirketjenerne:

Berit Brolykke Jørgensen

Kirketjener:

Berit Brolykke Jørgensen
Tlf. 2426 7402

Steen Sørensen

Kirketjener:

Steen Sørensen
Tlf. 4020 7984

Claus Tolstrup

Organist:

Claus S. Tolstrup
Tlf. arbejde 6531 8036

Gitte Berggreen

Organistassistent:

Gitte Berggreen
Tlf. arbejde 6531 8036