nyborgkirke.dk > Juridisk meddelelse og kolofon

Kolofon

Kontakt
Administratoren af nyborgkirke.dk kan kontaktes på

Teknisk drift
Nyborgkirke.dk ligger på en server hos One.com. Nyhedsbrevet drives vha. Mailchimp.

Normer og standarder
Det er hensigten, at webstedet skal overholde HTML5 og almindelig dansk retskrivning.

Teknisk system
Webstedet drives med CMS-systemet Contao.

Juridisk meddelelse

Nyborgkirke.dk drives og stilles til rådighed for almindelig, offentlig brug af Nyborg Menighedsråd v. redaktør Bodil Hårbøl (herefter “Nyborg Kirke”).

Hvor andet ikke er anført, indehaver Nyborg Kirke alle rettigheder til originalt materiale på dette websted. Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført; dog er ingen form for udnyttelse med kommercielt øjemed tilladt uden udtrykkelig aftale med Nyborg Kirke. Kunstværker er beskyttet af ophavsretsloven og må kun gengives efter aftale med kunstneren.