Renovering af kirkens tag og tårn 2019 - 2021
Udvendig er der stillads rundt om kirken, men kirken er åben hver dag som sædvanligt. Alle kirkelige handlinger gennemføres, da selve kirkerummet ikke berøres. Renoveringsarbejdet står stille i weekender og under kirkelige handlinger på hverdage. Våbenhuset og p-pladsen vil kunne være påvirket i mindre grad.
Altervinduet er afskærmet udvendig. Besøgende, som ønsker at se altervinduet, skal være opmærksomme på, at man inde i kirken, pga. afdækningen af ruden, bedst kan få et indtryk af ruden til gudstjenester, koncerter og rundvisninger, når lyset er tændt. Her vil rudens aftenudtryk kunne ses.

Renovering af kirkens tag og tårn:

Her sidst i januar 2020 gælder det undertaget - og der arbejdes lidt med prøveopstilling med tagsten.

Undertag

Se flere billeder fra renoveringsarbejdet her...

 

Læs om Vor Frue Kirke...

Midterskibet