Nyborg Vor Frue Kirke er åben kl. 10-16
uden for de kirkelige handlinger. Indgang ad den lille dør i kirkens sydside.
Gudstjenestetider: Se kalenderen
Samtale med en præst: Enhver i sognet kan få en personlig samtale med en præst fra Nyborg Kirke. Præsterne kontaktes via mail eller tlf.

Retningslinjer for at minimere smitterisiko.
Man må nu deltage i gudstjenester og andre kirkelige handlinger - samt koncerter m.m. Deltagerantal når der synges: max. 80 personer. Ved gudstjenester og lign. er det kun tilladt at sidde, hvor der er afmærkninger på enten bænke eller stole, så der holdes en afstand på de 2 meter, som er myndighedernes retningslinje, når der synges. Man må sætte sig i kirken og evt. tænde et lys, når kirken ikke er optaget.

Renoveringen af kirkens hovedorgel

Organist Claus Tolstrup fortæller om renoveringen og udbygningen af kirkens hovedorgel, som varer ca. til advent 2020.

 

Følg med i renoveringen af kirkens tag

8. juli 2020: De store stilladsdele over taget blev løftet ned:

Tagstillads

Se flere billeder fra renoveringsarbejdet her...

 

Nyborg Kirke fra visitatsbog

Den ældst kendte gengivelse af Nyborg Vor Frue Kirke.
Fra biskop Jacob Madsens Visitatsbog, ca. år 1600.