Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17.30

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17.30

Torsdag den 29. november 2018 kl. 17.30

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/9 2018 (bilag).

2.    Revisionsprotokollat (bilag).

3.    Endeligt budget 2019 (bilag).

4.    a) Evaluering af sommerens tirsdags-aftenandagter?
       b) Tirsdagsaftens-andagter i vinterhalvåret som i 2017/18?

5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25/10 2018 kl. 17.30.

7.    Evt.