Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.30

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30

Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30

 

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 5. februar 2019 (bilag).

2.    Regulativ til Gingko-haven på gl. kirkegård (bilag).

3.    Drøftelse af svar vedr. overvejelse om ændring af sognegrænser (bilag).

4.    Budget 2020.

5.    Valg af studietursudvalg.

6.    Konfirmationsvagter (liste vedlagt).

7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

8.    Næste menighedsrådsmøde (regnskabsmøde) torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.30

9.    Evt.