Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30

Torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8. oktober 2019 (bilag).

2.    Kvartalsrapport (bilag).

3.    Godkendelse af endeligt budget 2020 (bilag).

4.    Med udgangspunkt i to af de uddelte debathæfter ”Dåb” og ”Nadver” tager vi en første drøftelse af emnerne.

5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30.

7.    Evt.