Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30

Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Ordinært menighedsrådsmøde og derefter menighedsmøde torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30

 

Dagsorden:

Menighedsrådsmøde:

0. Sang.

1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. maj 2019, jf. bilag.

2. Minikonfirmandundervisning i uge 27?

3. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

4. Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30

5. Evt.

Menighedsmøde:

1. Orientering om planerne for det kommende år.

2. Budget 2020.

3. Evt.