nyborgkirke.dk > Aktiviteter > Kirkehøjskole

Kirkehøjskolen ved Nyborg Kirke

Kirkehøjskolen ved Nyborg Vor Frue Kirke har sædvanligvis to kirkehøjskolesøndage, én i september efter høstgudstjenesten og én i marts, samt fire kirkehøjskoleaftener hen over vinteren. De fire aftener har sædvanligvis et samlet, overordnet tema. Søndagene vil have hvert sit tema. Der kan også forekomme enkelte andre arrangementer i Kirkehøjskolen.

I september 2019 er der ingen kirkehøjskolesøndag. Til gengæld vises fotoudstillingen TID med tilhørende foredrag i forbindelse med Norden i Nyborg. Fotoprojektet omkring udstillingen er omtalt nedenfor.

Folder med program kan fås i kirken, på kordegnekontoret og på biblioteket.

Norden i Nyborg: udstilling med foredrag

Lørdag den 7. september 2019 kl. 15 - åbning af fotoudstilling og foredrag

TID – et fotoprojekt

TidMed fotograf Tina Eghoff og fængselspræst Kamille Nygaard

Om en fotoworkshop, en udstilling og bogen TID i samarbejde mellem otte indsatte fra det norske fængsel Berg uden for Oslo, det norske fotomuseum Preus samt fotografen og fængselspræsten.

Det filosofiske omdrejningspunkt for projektet var begrebet tid – hvad betyder tiden for den, der er indsat i et fængsel?

De otte indsatte, der meldte sig til at deltage, blev udstyret med kameraer og blev sat til gennem en kameralinse at reflektere over deres tid. I første omgang meget konkret. Men det blev hurtigt til mere fabulerende billeder, og siden kom der ord på, om hvad tiden rummer, hvad den gemmer på, og hvor øjeblikket kan føre os hen.

Tilsammen udgør de et ret enestående indblik i en verden, de fleste kun kender gennem fordomme og stereotyper.

Tidl. fængselsinspektør Jens Tolstrup åbner fotoudstillingen den 7. september kl. 15 ved en reception i Nyborg Vor Frue Kirkes nordre tværskib.

Alle er velkomne.

Udstillingen kan ses indtil 20. oktober 2019.

Der er foredrag om fotoprojektet i Korsbrødregården efter udstillingsåbningen. Fri entré.

Se de to koncerter i forbindelse med Norden i Nyborg her...

Kirkehøjskoleaftener

Praktiske oplysninger:

Møderne holdes i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, 5800 Nyborg.

Alle er velkomne – også til enkelte arrangementer. Der er gratis adgang. Kaffe/te med kage koster 20 kr.

Kirkehøjskole 2018

Program for sæson 2019/2020

Døden


Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19.30

Esben Kjær (Journalist, redaktør og vært på DR P1)
Om sorg

Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse, men sorg er også dybt naturlig, og ingen slipper for den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen? Hvordan navigerer man i den? Og hvor meget kan man selv gøre – sådan helt konkret – for at mildne rejsen? Esben Kjær, som selv har mistet en søn, taler om, hvor vi kan handle i sorgen, og hvor vi er nødt til at lade os slæbe af sted af sorgen, mens den gør, hvad den skal.

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.30
Lise Trap (Sognepræst, forfatter)
Sorgens mangfoldighed

Mennesker er forskellige – også når vi sørger. I dag bliver der talt meget om sorg, men sorg er i familie med kærlighed, og lige som kærlighed har mange former og udtryk, har sorg det også. Det er vigtigt at huske. Lise Trap er sognepræst, har skrevet to bøger om sorg, ledet sorggrupper i mange år for forældre, der har mistet børn, for yngre der har mistet under særlige omstændigheder og for ældre, og hun trækker på såvel egne som andres erfaringer.

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.30
Ole Hartling (Læge, tidl. formand for Det Etiske Råd)
Om aktiv dødshjælp

Lovliggørelse af aktiv dødshjælp er et etisk spørgsmål, som tilbagevendende diskuteres. Med aktiv dødshjælp vil man noget godt: Ubærlig lidelse skal undgås, og døden skal være værdig. Bør det ikke være lægens opgave at sikre den gode død eventuelt ved hjælp af aktiv dødshjælp? Men den ubærlige lidelse skal ikke afhjælpes ved at fjerne lidelsen, men ved at fjerne den, som lider. Der henvises også ofte til, at lovliggørelse af aktiv dødshjælp er respekt for patientens selvbestemmelsesret. Men i dette spørgsmål kan der være tale om en tilsyneladende selvbestemmelse. At gøre en undtagelse fra drabsforbuddet med aktiv dødshjælp er måske at tage magt over mere, end vi kan magte.

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.30
Johannes Værge (Tidl. sognepræst i Kbh.’s domkirke, forfatter)
Efter døden. Et foredrag om det evige liv

Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er et centralt tema i Det Nye Testamente, og i trosbekendelsen tales der om ”kødets opstandelse” og ”dommen”. Men fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I evangelierne taler Jesus om livet i evigheden i billeder af bryllup, stor fest – billeder med vægt på fællesskab. Tanken om gensyn ligger nær. Men er der kun gensyn med vore kære? Hvad med vore ukære? Foredraget tager Paulus’ og oldkirkens tanke om forvandling i opstandelsen op og derved en vision om helbredelse af vores fællesskab.