Renovering af kirkens tårn og tag
august 2019 - ca. december 2020

Udvendig er der stillads rundt om kirken, men kirken er åben hver dag som sædvanligt. Alle kirkelige handlinger gennemføres, da selve kirkerummet ikke berøres. Renoveringsarbejdet står stille i weekender og under kirkelige handlinger på hverdage. Våbenhuset og p-pladsen vil kunne være påvirket i mindre grad.
Altervinduet er afskærmet udvendig. Besøgende, som ønsker at se altervinduet, skal være opmærksomme på, at man inde i kirken, pga. afdækningen af ruden, bedst kan få et indtryk af ruden til gudstjenester, koncerter og rundvisninger, når lyset er tændt. Her vil rudens aftenudtryk kunne ses.

Korparti Vor Frue Kirke

Nyborg Vor Frue Kirkes korparti.
Det gotiske korbuekrucifiks er fra begyndelsen af 1400-tallet, da kirken blev bygget. Alterkorset er et livstræskors fra 2011; altervinduet er et vindue til opstandelsen med en glasmosaik fra 2015 - begge dele skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Både kors og rude har udgangspunkt i korbuekrucifikset. Spirerne i kanten af det gamle krucifiks er symbol på opstandelsen og det evige liv, som i det nye kors og den nye rude får et kunstnerisk nyt udtryk.